Illustrasjon John Unsgård
Hentet fra http://tidsskriftet.no/article/1916562


Innlevering:

Dokumentasjonen skal inneholde:

Del 1: 3 blindtegninger, 3 skisser med og 3 uten speil. Støttetekst til fotoene.


Du skal skisse ditt eget portrett flere dager over tid. Du skal tegne minimum 15 av dagene i perioden. Fokus: strek og ulike tegneredskaper. Minimum 10 blindtegninger av ansikt med speil. Minimum 10 skisser av ansikt med speil (fra 2-­‐5 min). Minimum 10 skisser av portrett tegnet etter din egen forestilling. Hva oppdager du underveis og i ettertid? Stikkord: strek -­‐ tempo – kraft – sinnstilstand – fange et utrykk – sensitiv – følsomhet-­‐ tegneredskap. Skriv korte notater/stikkord til hver tegning. Hvordan påvirker tid og sted skissen? Hvordan påvirker tempo og kraft skissen? Notatene danne utgangspunkt for didaktisk del.

Utstyr: A3 skisseark-­‐ blyanter i ulik hardhet – 4H – 3B og 6B. Pastellkritt, hårspray eller fixativ.

Del 2: svart/hvitt foto av deg selv som du har tatt utgangspunkt i, 3 prosessfoto og foto av ferdig tegning. Støttetekst til fotoene


SKRIKET – studie – portrett i kull. Du skal ta bilde av deg selv eller en annen (få gjerne hjelp av en medfotograf). Fotoet skal danne utgangspunkt for en studie. I fotoet skal en skrike. Det skal kun være en lyskilde i fotoet og den skal komme fra side, se foto Marit av Sidsel Jakhelln Semb. Lyssett ansiktet slik at du har høylys og skygge. Vi jobber med gråtoneskalaen for å skape illusjon av form, lys og skygge. Erfar kullets muligheter.

Du skal bruke markeringstape (ca. 2 cm. bred) som en ramme rundt tegningen, tape i ytterkant. Hjelpemiddel: rutenett. Print bildet i A4 – putt det i en plastlomme, del bildet i 5 cm rutenett, gjør det samme med A3 arket bare her i 7,5 cm rutenett. Stående format. I prosessen er det viktig å bytte mellom å se deler og helhet. Du kan bruke en hard blyant for å tegne opp svake hjelpestreker før du går i gang med kull. Tegningen skal være ferdig og tas med til samling.

Utstyr: Tegneark A3 (ikke glatt papir) – kull – maskeringstape – knettgummi – pensel 5 cm. og pensel 1 cm. – hårspray eller fixativ.

Sidsel Jakhelln Semb
«Marit»
Kilde: Krogvold,M (2002) 103 øyeblikk
Del 3: 3 prosessbilder og endelig profilbilde. Støttetekst til fotoene. Mennesket i sosiale medier – tekst 250 ord.


Profilbilde -­‐ sosiale medier-­‐ hvordan fremstiller du deg selv? Du skal ta et nytt bilde av deg selv som du skal bruke i sosiale medier. Prøv å være kreativ og tenk utenfor boksen. Ikke vær redd for å være ærlig. En del av utfordringen i denne oppgaven er at du skal bli bevisst på hvordan du kommuniserer gjennom fotografiene. Hvordan tenker du i denne prosessen? Hvordan komponerer du? Hva vektlegger du? Hva forteller bilde om deg? Karakter – personlighet – virkemidler. Hvordan an bildet representere et tidsbilde? Hva karakteriserer sosiale mediers måte å fremstille mennesker på? På hvilken måte kan dette brukes i undervisning? Ca. 250 ord

Fotoprosjektet se meg: http://www.seemeg.no/ Utstyr: kamera


Del 4: tegneaksjoner. 3 prosessfoto og foto av ferdig tegning. Støttetekst til fotoene.


Tegneaksjoner i stort format (gjennomføres under samling). Utføre tegneaksjoner på stedet. Digital dokumentasjon. Hva opplever du ved å tegne på denne måten? Hvordan kommer du til uttrykk gjennom tegningen?

Utstyr: kull, graffitistift, pastellkritt, og papir på rull (kjøpes av Agnete)


Didaktisk del: drøft egne tegneerfaringer opp mot essayet: «Tegning et genialt universalspråk». Ha fokus på eleven og fagdidaktikk. Ca. 500 ord.


http://www.aftenbladet.no/meninger/Tegning-et-genialt-universalsprak-3148593.html#.UiBHOG1GOkz

Vurderingskriterier/delmål:

  • Evne til å utforske strekens og ulike tegneredskapers muligheter og uttrykk gjennom skisser, studier og aksjoner.

  • Evne til å imitere, bruke kullets egenskaper, og benytte gråtoneskalaen, lys og skygge i modellering for å skape illusjon av form.

  • Evne til å framstille tanker, ideer, opplevelser og inntrykk av tema på en selvstendig måte.

  • Evne til å formidle, reflektere og drøfte egne tegneerfaringer opp mot aktuelt essay om tegning som refleksjonsgrunnlag for utvikling av fagdidaktikk.

  • Helhetlig inntrykk og kvalitet i dokumentasjon av skapende prosess og produkt.

Mål:

  • Ha allsidige erfaringer og kunnskaper om ulike materialer, redskaper, teknikker og estetiske virkemidler, både analoge og digitale.

  • Kunne vurdere kvalitet, egnethet og bruk av ulike virkemidler knyttet til allsidig arbeid med bilder.

  • Ha innsikt til å dokumentere en skapende prosess knyttet til relevant teori og til praksis som refleksjonsgrunnlag i videreutvikling av fagdidaktisk kompetanse.