Oppgave:

Del 1: Bildearbeid der du studerer og illustrerer ulike teknikker innen akvarell og en eller flere valgfrie maleteknikker. 3 bilder med ulike akvarellteknikker og 3 bilder i valgfri maleteknikk. Sammenligning av brukte teknikker og didaktiske refleksjoner rundt maleteknikkene.

Del 2: Her skal du lage 3 bilder som illustrerer ulike virkemidler som visualiserer dybde og rom ved en komposisjon.


Dette arbeidskravet er altså todelt, der del 1 også er todelt.

Del 1a):
Utforskning av akvarell som maleteknikk, og en eller flere maleteknikker. De sistnevnte maleteknikkene kan være f.eks. vått-i-vått, optisk fargeblanding, maling på farget papir, svamping, mm.

= 3 akvarellbilder i valgfritt format, med en eller flere teknikker for å male med akvarell. + prosessbilder og beskrivende tekst.


Del 1b)
Valgfrie maleteknikker. Her kan andre malingstyper velger, f.eks. akryl, olje, gouache, mm.

= 3 bilder i valgfri malingstype og 3 ulike malingsteknikker. + prosessbilder og beskrivende tekst.


Del 2) Består i å lage/komponere 3 bilder med romskapende virkemidler (rom/dybde).
= 3 bilder av kull/blyant/maling/foto/el.l. + eventuelle prosessbilder og beskrivende tekst.


Andre kriterier:
- Beskrive komposisjon i 3 av bildene ved bruk av formalestetiske teorier og fargeteorier.
- Didaktiske refleksjoner


---

Refleksjoner etter gjennomført arbeidskrav


Maling med akvarell i skolen kan inspirere elevene til å prøve ut forskjellige maleteknikker. Det kan tenkes at akvarellmaling kan være avskrekkende da mange barns første møte med maling er vannmaling. Akvarellmalerier har ofte et abstrakt preg over seg. Lek med farger danner linjer og mønstre som ikke trenger å være så nøyaktig som for eksempel tegning med blyant er. Vannmaling trenger ikke å koste mye heller. For skoler med begrensede innkjøpsmuligheter, vil akvarellmaling være et rimelig alternativ. Sett bort i fra det økonomiske, så vil akvarell kanskje være enklere å håndtere enn for eksempel gouache og akrylmaling da disse tørker raskt og setter farge med en gang.

Det å jobbe med akvarellmaling gjør at en fort finner ut at det er lag-på-lag-prinsipp som gjelder. Det er arket som «lyser» gjennom fargen, og fargen legger seg som et filter på arket. Jo flere lag, jo tykkere «filter». Dette gir igjen en tanke om at mørke farger vil «filtrere» bort mye av arket, så hvis en starter tidlig med mørke farger, vil det ikke være mulig å få tilbake det hvite. Her vil det være hensiktsmessig å male med lyse toner, der det brukes rikelig med vann.

Maleriet må nødvendigvis ikke planlegges hvis en vil male abstrakte malerier, der en utforsker eller finner på mønstre etterhvert. Hvis en har sett for seg et bestemt bilde, så må dette planlegges for å unngå irreversible feil.

For skoler eller kunstnere som vil prøve seg på digitale malerier, kan dette gjøres med forholdsvis enkle grep. Profesjonelle tegnebrett har lenge vært brukt i for eksempel filmindustrien. Wacom er ledende innen tegnebrett, og de har i de siste årene kommet med rimelige alternativer. Trykkfølsomme tegnebrett kan kjøpes for (i skrivende stund) for 499,- og oppover. Trykkfølsomme tegnebrett med gratisprogramvare, for eksempel MyPaint, vil åpne opp for utprøving av mange farger, pensler, svamper, spray, mm. MyPaint brukes realistiske penselstrøk og blyantstreker. Programvaren har også hardheter på blyanter som virkelige blyanter. Dette vil ikke gi elevene den ekte følelsen av å bruke ekte blyanter og pensler, men det vil gi dem innsikt i begreper og navn innenfor tegne- og maleutstyr, og bruk av digitale verktøy.

Digital programvare kan også brukes til å planlegge tegninger og malerier. MyPaint er realistisk ved bruk av for eksempel farger. Akvarellmaling kan simuleres her ved at elevene kan prøve å blande farger digitalt, og lage graderinger ved å blande farger og ved å bruke trykkfølsomheten i tegnebrettet.