Foto


Lekeklosser - Foto

(Arbeidskrav 2 - Del 2 - Bilde 3 - 2014 Høst)
Siste del ble et fotografi av lekeklosser. Her ville jeg ta et bilde som tydelig viste dybde i bildet, og at skarpheten også spiller en rolle når bakgrunnsobjektene er utydelige.
Profilbilde

(Arbeidskrav 1 - Del 3 - 2014 Høst)
Deloppgaven spør om hvordan jeg fremstiller meg på sosiale medier. Hva sier profilbildet om meg? Godt spørsmål!

Kategorier
 Arkiv
Spesial: Arbeidskrav
 2014 Høst: Arbeidskrav 1  2014 Høst: Arbeidskrav 2  2014 Høst: Arbeidskrav 3  2014 Høst: Mappeoppgave
Tittel
:: Kunst og håndverk
Beskrivelse
:: Kunst og håndverk. På denne siden finner du informasjon og bilder av arbeid jeg har gjort som kan knyttes opp til kunst- og håndverksfaget.
Side generert
:: 22.05.2018 11.05.00
Skrevet ut fra URL
:: https://www.moen-duran.no/koh/?/Kunst-og-handverk/Foto
Til toppen