Vi fikk i oppgave å lage en GIF-animasjon. Denne typen animasjoner består av en bildefil, som igjen består av flere lag med bilder, som blir vist i en sekvens. Det minner litt om «gammeldags» tegnefilmskaping. Man tar et lag, lager et nytt lag med små endringer, og lager et nytt lag med små endringer, osv. Når disse lagene vises raskt etterhverandre, blir det animasjon.

Jeg lagde en GIF-animasjon. Og for å få en ekstra utfordring, gjorde jeg dette med et ambigram av navnet mitt. Dette er et skriftbilde som kan leses selv om skriften roterer 180 grader. Altså en tekst som snurrer rundt på «hodet» og er fotsatt leselig. Jeg brukte som vanlig GIMP og lagde navnet mitt. Det ble mye justering, tilpasning og utprøving. Jeg tok noen skjermdumper underveis for å vise noen av stegene. Det som tok lengst tid var å lage et ambigram, men da det var ferdig kunne jeg kopiere og rotere det i nye lag for å lage en animasjon.

Det å lage et ambigram krever litt planlegging. Navnet mitt «ATILLA» består av 6 bokstaver. Delt på midten blir dette «ATI» i første del og «LLA» i andre. Utfordringa her var å få «ATI» til å bli «LLA» når det ble snudd 180 grader. Heldigvis har jeg forholdsvis lette bokstaver i navnet mitt. Det er grei sak å lage en leselig «A» begge veier, og «TI» ligner på «LL» hvis man pynter det nok.

Så! Planen var da å lage «ATI» som ble «LLA» ved 180 graders rotasjon, kopiere det, snu det og sette delene sammen. Til sist var det å lage en GIF-animasjonen - som er ganske enkelt å få til i GIMP.

Her er (noen av) stegene:


Nytt bilde. Nytt lag. Jeg startet med et bilde på 1200x1200px. Så lenge maskinen har kraft og minne til det, så er det fint å arbeide med store/større bildeflater. Det er ingen sak å krympe ned det ferdige produktet etterpå. (Det er verre den andre veien når det er snakk om rastergrafikk).

A er symmetrisk ved en vertikal akse midt på bokstaven, så jeg gikk først i gang den venstre halvdelen.

Med baneverktøyet startet jeg med å lage en omtrentlig bane for A-ens venstre ben.


Jeg hentet ut hendlene i banepunktene (CTRL+V.klikk), justerte bane-hendlene og punktene.


Justerte og flyttet, justerte og flyttet ...


... og ble til slutt fornøyd med banen.


«Strek opp bane»!


Jeg kopierte laget med venstre-siden, roterte denne 180 grader, og la det nye opp-ned-laget inntil det første laget.

Deretter fletta jeg lagene sammen og hadde nå det meste av A-en ferdig.


Det som gjensto nå var å lage streken til A-en. Jeg beskjærte laget («autocrop layer») for å få laggrensene til å gå tett inntil.

Jeg brukte så plasseringsvektøyet (hurtigtast Q) til å plassere laget midt på bildeflaten.


Og da bildet var plasser midt på bildeflaten, så ville en horisontal strek langs midten bli plassert midt på A-en.

Nå var A-en klar, og jeg kunne gå over til neste bokstav.


T!

Samme prosedyre. Baneverktøy, justere plassering, flytte hendler, justere plassering, flytte hendler, justere plassering ...

T-en skulle bli en L når den ble snudd på hodet, så T-en er ganske takknemlig å lage sånt sett, siden en liten T kan se ut som en L snudd på hodet.


Strek og bane - Ferdig med T-en!


Jeg brukte T-en til å gå i gang med i-en.

Først en kopi av laget, og plassering av denne rett ved siden av T-en for å ha noe å se etter mens jeg bearbeidet i-en.


I-en har ikke en horisontal strek som T-en har, så denne måtte kuttes bort.

Og I-en skal ikke være like høy heller, det er bare prikken over i-en som skal plasseres like høyt som toppen av T-en. (Det blir mange rare setninger når dette skal forklares merker jeg...).

Jeg tok et rektangelutvalg og slettet bort litt av T-en i i-en.


Så kopierte jeg nederste del av bokstaven (foten) ...


... og limte denne på, og slettet bort resten av det overflødige.

Dette ble fint! Det ser ut som «TI», men hvis man ser for seg det opp ned så blir det «LL».Prikken over i-en tenkte jeg skulle være lik toppen av T-en, så jeg kopierte dette.

(Jeg kunne ha beholdt det, istedenfor å slette det som jeg gjorde i forrige steg, men det er fort gjort å slette, kopiere og lime).


Jeg bearbeidet prikken til jeg var fornøyd. Vertikalt ble denne plassert på lik linje med ryggen til i-en ...


... og horisontalt med toppen av T-en.


Voila!


Og så var det å gå i gang med pynten. Jeg brukte «fuzzy utvalg» (U), valgte bokstavene ...


... og gjorde bokstavene usynlige.


Nytt lag.

På utvalget brukte jeg graderingsverkøyet («blandeverktøy» (L)), og lagde en kort bilineær gradering fra midten.

Jeg beholdt utvalget, økte utvalget med noen piksler, la til et nytt lag under dette laget ...


... og lagde en ny og lengre bilineær gradering fra midten. Resultatet ble en fin oppstrekning rundt bokstavene.


Så pyntet jeg litt med litt pussing av bokstavene, så disse fill en «pusset stål»-effekt.

Lagde prikker med: Filter > Støy > Hurl ...
Utjevnet prikkene med: Filter > Utydeliggjør > Motion Blur ... (vinkel 90)

Deretter justerte jeg lys/kontrast så fargene fra «Hurl ...» døde ut.


Siste steg var å kopiere de 3 ferdige bokstavene, snu kopien på hodet, plassere disse to delene sammen, flette lagene sammen og midtstille laget på bildeflaten.Og VIPS - Jeg hadde et ambigram!


(... og muligens et nytt logo?)


Så gikk jeg i gang med animasjonen.

Det ferdige laget kopierte jeg 18 ganger. Lagene kalte jeg «Ambigram 10», «Ambigram 20» ... «Ambigram 180».

Så roterte jeg lag «Ambigram 10» med 10 grader, «Ambigram 40» med 40, o.s.v.

Hovedlaget (ambigrammet) lagde jeg 20 kopier av. Det var for at animasjonen/roteringen skulle ta en liten pause når det kom til dette punktet.

Sist gjorde jeg om bildet til gråtone-bilde for at det skulle være et gyldig GIF-format (palett med maks 256 farger): Bilde > Modus > Gråtone


Det som nå gjensto var å eksportere bildet til en GIF-fil med animasjonsvalg.

Jeg satt lag-forsinkelsen til 50 millisekunder per lag, og valgte «En ramme per lag (erstatt)».

Eksporterte og fikk dette resultatet.


... og med en del klipping og bevegelser, og langt flere lag, ble det bli slik.