En Twitterbruker, med det passende brukernavnet @Hellnoeskitty, utfordret meg til å tegne en tegning. Det var rundt Halloween-tider, så jeg hoppet på utfordringen og lagde denne i A3-format.  (Det er artig med noen rare avbrekk i hverdagen).

Som basis/utgangspunkt brukte jeg et Hello Kitty-bilde jeg fikk tilsendt fra brukeren. Bildet var en gretten Hello Kitty. Siden det var rundt Halloween-tider, og jeg ville gjøre noe sprell med denne, lagde jeg flaggermus av sløyfa, heksefingre- og spiker med blod av værhårene. Kitty fikk hoggtenner, hodeskalle-nese og et arr i pannen.


Hell No Kitty - Halloween Special: