Jeg blir bedt om å tegne mye «rart» fra tid til annen. I løpet av 2012 og 2013 spurte to elever om jeg kunne tegne en tegning av Justin Bieber til dem. Det hender jeg finner tid til å tegne litt ...uvanlige... ting. Disse to tegningene er i A3-format.

Teknikken jeg bruker når jeg skal tegne mennesker er at jeg lager et rutenett på originalbildet , og lager tilsvarende antall ruter på tegnepapiret - bare større. (Google: «Drawing using grid method»).

Rutenettet bruker jeg for å få riktige proporsjoner. Jeg har også tidligere tegnet mennesker uten å bruke ruteteknikken, men det skal så lite til for at personen ikke blir gjenkjennbar. Teknikken er en favoritt, og jeg anbefaler å bruke det.

Resultatene ble ikke så verst:


Justin Bieber 1

Justin Bieber 1