(Arbeidskrav 2 - Del 2 - Bilde 1)Toppen av trappen/forsvinningspunktet plasserte jeg i det gylne snitt. Her brukte jeg vanlig ettpunktsperspektiv for å lage hjelpelinjene.


Med ettpunktsperspektivet tegnet jeg ytterkantene på trinnene, og rekkverket. Selve trinnene tegnet jeg horisontalt etter arkets kanter.


Da skissen/tegningen var ferdig gikk jeg over til å bruke kullstift på alle linjene.

Jeg startet så å skyggelegge ved å bruke kullstiften lett på trinnene. På de fleste områdene gned jeg ut kullet med fingeren og tegnet på linjene på nytt.


Øverste delen av trappa ville jeg at skulle være mørk. Her brukte jeg mørke valører innerst og gikk gradvis over til hvitt.

Siste som ble gjort var å fiksere bildet med «Pelikan Fixier-spray».
Det ferdige bildet