Emne: Bildearbeid, grafisk design og visuell kommunikasjon.

Del 1:

Du skal designe en logo til et tenkt snowboardmerke. Navnet på merket er det samme som etternavnet ditt. Du kan velge å ha med hele navnet, noen av bokstavene, forbokstav eller bare form i logoen. Vis prosess og produkt.Del 2:

Lage trykk til snowboard. Du skal ta utgangspunkt i et verk fra modernismen eller samtidskunsten innenfor det 2-dimensjonale området. Bruk verket som inspirasjonskilde (ikke kopier!!!) til å designe trykk til snowboard. Boardet har en framside og en bakside som skal henge sammen visuelt. Logoen du kom frem til i del 1 skal være en del av designet. Presenter kunstverket du har valgt som inspirasjonskilde og plasser det innenfor en av de grunnleggende kunstteoriene. Vis prosess og produkt.Del 3:

Lag et undervisningsopplegg ut fra det du har erfart gjennom arbeidet med del 1 og 2. Skisser et undervisningsopplegg for 6 skoletimer rettet mot et aktuelt klassetrinn. Opplegget skal inneholde oppgavebeskrivelse, kompetansemål, læringsmål, vurderingskriterier og kjennetegn for måloppnåelse. Du skal gjøre rede for ditt valg av innhold i undervisningsopplegget knyttet til valg av materialer, teori og praksis. (300 ord)Vurderingskriterier

I tillegg til de vurderingskriteriene som ligger implisitt i arbeidskravene opereres det også med gjennomgående og mer generelle vurderingskriterier som:

  • Skriftlig og visuell framstilling: Evne til å formidle, reflektere og drøfte erfaringer fra eget skapende arbeid opp mot relevant teori for utvikling av fagdidaktikk.

  • Evne til å framstille tanker, ideer, opplevelser og inntrykk på en selvstendig måte

  • Helhetlig inntrykk og kvalitet i dokumentasjon av skapende prosess og produkt. Evne til å ta i bruk visuelle virkemidler i grafisk utforming