Jeg fortsatte å forholde meg til Inkscape og vektorgrafikk. Også i designet av brettet. Det ble igjen en del arbeid med designet, men her viser jeg noen av de vesentlige stegene i prosessen. Designet på undersiden av brettet er enklere i form. Denne har en kobling til forsiden med fjellene. Da jeg undersøkte andre snowboard, fant jeg ut at de fleste store produsentene hadde en enklere design på undersiden - gjerne med merkenavnet trykt på med store bokstaver.Jeg brukte som vanlig flere lag for å skille på objektgruppene. I hvert lag kan det være flere objekter. Her gikk jeg i gang med brettet. Rektangel-verktøyet egna seg dårlig til dette. Det var greit å lage et rektangel, men problemet oppsto da jeg skulle forme brettet slik jeg ønsket.
Med «Bezier tool» lagde jeg en stående rektangel. I motsetning til rektangel-verktøyet, kan «Bezier tool» brukes for å forme brettet på alle ønskelige steder. Det har også den egenskapen at flere punkter kan legges til der det ønskes.
Jeg rundet av toppen og gjorde at valgte noder (punkter i verktøyet) ble symmetriske med en knapp i sti-redigeringsverktøyet.
Samme operasjon ble gjort i bunn av brettet og midtpunktene. Tilpasning og gjøre nodene på begge sider symmetriske på X- og Y-aksen.
Neste steg var å tegne inn noen tilfeldige linjer, og noen linjer som var tenkt til topp-punktet. På dette tidspunktet var det ikke så nøye med nøyaktig plassering på alle linjene.
Jeg formet og plasserte noen av linjene, og startet med å lage det som skulle minne om hus. Disse husene ble enkle i formen. De ble bestående av kun en sort firkant, og få streker som minner om tak.
Logoen skulle være en del av designet, og jeg hadde tenkt å la det stå høyt på designet. Her plasserte jeg fjellene i logoen høyt oppe.
Flere hus og snowboarderen ble lagt til. Jeg startet med fargeleggingen av segmentene. Linjer er ikke romlige objekter, da de kun består av to endepunkter. For at en objekt kan ha farge på «innsiden», må dette være objekter med minst 3 punkter. Med «Bezier tool» gikk jeg i gang med å lage objektområder der jeg skulle fylle inn farger.
Jeg gjentok operasjonen med å lage objekter til farge gjennom hele brettet. Noen steder tok jeg områder som var større enn figurene som jeg lagde med strek-verktøyet. Disse la jeg nye fargede objekter på over senere.
Fargen på designet begynte å komme seg. Jeg fortsatte med fargeleggingen til jeg har fikk de fargene jeg ønsker på designet.
Flere og flere objekter ble lagt til og fargelagt. Underveis justerte jeg på noen av linjene for å rette opp små skjevheter.
Logoen bestående av initialene mine, er formet som fjell. Toppene fikk snø på seg. Her brukte jeg igjen «Bezier tool» og lagde nye objekter med svart linje og hvit fyll.
Undersiden fylte jeg med svart og la på navnet mitt og fjelltoppene fra logoen. Jeg prøvde a rokkere alle bokstavene 45 grader for at merkevaren skulle være leselig selv om brettet sto eller lå, men dette gjorde skriften rotete, så jeg gikk for rett tekst.
Teksten på undersiden skalerte jeg opp til kantene, tilpasset dette til å ikke bryte med fjelltoppene, og la til hvit til gjennomsiktig radial-gradient med sentrum plassert i sentrum av brettet.