Mappeoppgavens første del var å designe en logo til et tenkt snowboardmerke. Merket skulle være basert på etternavnet til oss studentene. Vi kunne velge å ha med hele navnet, noen av bokstavene eller initialene fra etternavnet som utgjorde logoen.

En logo er for eksempel et ikon, en tekst og/eller et mønster. Det er med andre ord en grafisk figur som kjennetegner en person/organisasjon/m.m.

Store norske leksikon skriver de følgende om 'logo':

Logo, bumerke eller kjennemerke for en virksomhet, en organisasjon, institusjon el.l. Ofte er den utformet som en kunstnerisk eller grafisk bearbeiding av bokstaver i virksomhetens navn, men den kan også være utformet mer fritt. Logoen bør enten gi en spontan forståelse av hvilken virksomhet den representerer eller hva den står for, eller den bør være utformet med en grad av originalitet og særpreg som gjør at den blir lagt merke til og etter hvert knyttes til virksomheten. [...] (Store norske leksikon, 2012)


Det å gå i gang med en slik oppgave krevde en del undersøkelse og skissering. Den kreative arbeidsmodellen (Lepperød, Kallestad & Gilje, 2013, s. 35) viser en modell for arbeid med designprosesser. Modellen er delt opp i 6 deler: Inspirasjonsfasen, Idé-utviklingsfasen, Utvelgelsesfasen, Planleggingsfasen, Gjennomføringsfasen og Evalueringsfasen. Dette er en kontinuerlig prosess, der en går gjennom de forskjellige fasene flere ganger. Etter å ha gjennomført en design, kan det evalueres. Evalueringa kan igjen gi inspirasjon til en eller flere ny idéer.

Siden dette var et helt nytt felt for meg (ref. designe snowboard-logo), startet jeg med inspirasjonsfasen. Jeg startet med å google «snowboard logo», og så deretter gjennom logoene for å studere de forskjellige logoene. Jeg tok en kjøretur til G-Sport Bjørkelangen for å se på noe av utvalget deres. Jeg forklarte innehaveren om oppgaven min, og spurte om det var greit at jeg tok noen bilder. Her er noen av bildene fra «studieturen» til G-Sport Bjørkelangen:

   


Det jeg var ute etter var å se om noen logoer (og design) helt tydelig viste at det var et snowboard-merke uten å måtte vise dette med en utøver eller med teksten «snowboard» i logoen eller i designet. Jeg fant ingen som skilte seg spesielt ut. For hvordan skal en logo vise at det er en snowboard-logo uten å måtte skrive dette? Etter studieturen gikk jeg tilbake til arbeidet hjemme. I logoer kan særegent utstyr for idrettsgrenen vises for å koble ikoner/bilder i logoen til selve idrettsgrenen. For eksempel en golfball/kølle er spesielle for golf, sjakkbrikke for sjakk, curlingstein for curling o.s.v. Det særegne for snowboard er strengt tatt brettet. Utstyret ellers, som briller, hjelm, hansker og støvler, kan minne om andre vintersportsgrener.

I idéfasen tenkte jeg at det måtte være noe «kult», siden jeg personlig forbinder snowboardmiljøet med «kule» utøvere. Etter å ha prøvd ut en del logoer, prøvde jeg å designe et ambigram av initialene i etternavnet mitt (MD). Et ambigram er figurativ tekst som kan leses selv om det blir snudd på hodet. Jeg arbeidet med å finne en måte å snu M og D til å bli D og M, og klarte å finne en tegning som gjorde dette. Likevel endte jeg opp med å ikke bruke denne. Siden dette skulle være en merkevare, ville jeg ha en logo som ville være elegant, anvendelig og samtidig kunne inverteres i negative farger for å passe til alle underlag og plagg. Ambigrammet kunne dette, men jeg syntes at det manglet eleganse. Jeg prøvde å tegne brettformede-logoer og abstrakte logoer, men endte opp med en logo som var elegant og etter min mening sa noe om vintersportsmiljøet; nemlig fjell. Karakteristisk fjell bestående av initialene mine, med tekst under «Moen-Duran Snowboards».

Ved en videreføring av produkt-sortimentet, kan logoen endres ved at «Snowboards» byttes ut med noe annet, f.eks. «Alpine Skis», «Clothing», «Equipment», etc.

Den kreative arbeidsmodellen ble ikke brukt slavisk, men i dette arbeidet kunne jeg se at jeg var innom de forskjellige fasene gjentatte ganger. Ved en siste evaluering, ble produktet skrotet, og ga rot for en ny runde med idéutvikling.

Her er noen av skissene fra prosessen, og det endelige valget til (snowboard)merke-logo:


Jeg startet med å skrive etternavnet mitt på forskjellige måter. Og «smakte» på variantene. Skulle jeg ha hele etternavnet? Noen bokstaver? Initialene? I utvelgelsesfasen er det ikke lett å evaluere sluttproduktet, da produktet underveis i planleggings- og gjennomføringsfasen vil forme førstevalget.


Til å begynne med var jeg i «kul»-modus, og prøvde å forme noe stilig med noen av bokstavene.


Jeg gikk over til å forme initialene halvveis som formen på en brett med punkter til bindinger.


Jeg tok utformingen av brett/initialer litt lenger, og prøvde å forme et helt brett bestående av initalene.


Jeg skrinla den brettforme logoen, og gikk over til å lage et merke. Her gikk jeg over til å tenke ikon/bilde med tekst under. Ikonet/bildet skulle være initialene, og under skulle det stå «Moen-Duran Snowboards»/«Moen-Duran Boards».

Samtidig ville jeg ha noe unikt(?) og «kult». Valget falt på å designe et ambigram av initialene mine. M og D.

Etter å ha skriblet en del, fant jeg en måte å dele opp bokstavene på. Jeg lagde en skisse (nederst), og prøvde meg fram.


Midtpartiet av bokstavene begynte å ta form, og helte tiden måtte jeg passe på at alt ble speilet og oppned på den andre siden av sentrum.


Skissen var nå klar og jeg finn en tilfredstillende utforming som kunne bearbeides videre.


Her lagde jeg en ny skisse basert på arbeidsskissen. Denne gangen med rettere streker og spisse kanter.


Videre bearbeiding av skissen...


...helt til den endelig skissen var klar. Jeg brukte tusj for å fylle alt svart sånn at skissen skulle bli mer tydelig.

Skissen til ambigram-logoen var klar.


Ambigram-skissen sett opp-ned gir samme bilde av initialene.

Jeg var fornøyd med skissen, men misfornøyd med at det ikke sa noe om vinter/vintersport. Etter min mening ble logoen «kul», men det var ikke elegant.


Jeg forbinder vintersport med fjellområder. Så etter en del utprøving fikk jeg idéen om å forme initialene i etternavnet til å se ut som fjell.


Jeg prøvde ut noen varianter av fjell. Forskjellige høyder på toppene og sammenføyninger. Sirkler og firkanter rundt logoen.


Jeg endte opp med denne skissen, og tenkte at denne kunne bli elegant. Det som gjensto var å lage en digital versjon av idéen for å se om det ble som jeg hadde tenkt.Litteraturliste


Logo. (2012). Store norske leksikon. Hentet fra http://snl.no/logo
Lepperød, J., Kallestad, T., & Gilje, Ø. (2013). Kunst, håndverk, teknologi og design. Bergen: Fagbokforlaget