Etter å ha skissert en logo på papir, var turen kommet til å lage en digital versjon av logoen. Jeg startet ført å lage logoen i GIMP, meg gikk bort fra dette. GIMP bruker rastergrafikk (punktgrafikk), og det ville ikke være hensiktsmessig å lage en logo i rastergrafikk for senere trykk. Jeg måtte ha noe som lot seg være like fint uansett størrelse.

Rasterbasert grafikk kan skaleres ned med god hell, men det er verre å skalere det til større størrelser enn originalen. Av den grunn valgte jeg å lage logoen i vektorgrafikk.  Fordelen med vektorgrafikk er at objektene lagres med en matematisk formel. Det gjør at objektene kan skaleres/strekkes basert på utregninger og ikke punkter. Jeg gikk derfor over til å bruke Inkscape for å lage en digital versjon av logoen.

Det vektorbaserte grafikkprogrammet Inkscape lagrer filene i vektorformatet SVG (Scalable Vector Graphics). Formatet er XML-basert (eXtensible Markup Language) filformat. SVG er en åpen standard utformet av W3C (World Wide Web Consortium). W3C er den samme organisasjonen som i dag utformer standarder for WWW, for eksempel HTML-serien og CSS-serien. Organisasjonen er grunnlagt, og ledes av, Tim Bernes Lee - som i sin tid skapte World Wide Web (norsk; «Verdensveven»).For å illustrere skalering med vektorgrafikk lagde jeg disse objektene.
Selv om det zoomes inn, forholder linjene seg rett og fine.
Den ene boksen som er markert med pil og A er hele tiden den samme.

På den grafiske utformingen ble det en del prøving og feiling. Dette var den første gangen jeg lagde noe i vektorgrafikk, så de stegene som blir presentert her er de siste som førte til ferdig logo.


Som de fleste grafikkprogrammer, har Inkscape støtte for flere lag. I alle stegene brukte jeg lag til de forskjellige objektene som jeg lagde. Her startet jeg med «Bezier tool» for å lage linjer til fjellet/bokstavene. Fordelen med vektorgrafikk var igjen den matematisk utregningen av objektene, og at det ikke var faste punkter. Her kunne jeg forme ferdige linjer akkurat som det passet meg.

Jeg konstruerte fjellene med doble striper, det vil si at det ikke bare ble konturene på toppen, men jeg tok med et «ekstra sett med fjell» under de øverste konturlinjene.
Da jeg var fornøyd med fjellene, skrev jeg inn tekstene «MOEN-DURAN» og «SNOWBOARDS». Jeg ville beholde «MOEN-DURAN» mindre, og selve produktrekken større. Grunnen til dette var at det skulle være fokus på produktet i «Moen-Duran»-serien.
Jeg fylte fjellobjektene med svart fyll og endret skrifttypen til «Play». Dette er en skrifttype som er tilgjengelig til fri bruk fra Googles «Webfonts»-nettside. Skrifttypen er stilren og tar seg godt ut på logoen.
Produktserien «Snowboards» ble pyntet med en fargegradering («Gradient»). Dette ga skriften et mer kaldt/alvorlig utseende. Ved å bruke ellipse-verktøyet lagde jeg en ellipse som ble fylt med en sort- til hvit fargeblanding. Denne ble dimmet og klippet til så bare dekket bokstavene.
Etter å ha justert fargeblanding, fjellstørrelse og tekstposisjon begynte logoen å ta form. Det ble en del prøving med graderingen av fargeblandingen og plassering av denne.
Her kan igjen fordelen ved vektorgrafikk sees. På dette bildet zoomet jeg meg inn på øverste del av S-en for å se på de jevne buene. I rastergrafikk ville det vært tydelige piksler i buene.
Opprinnelig tenkte jeg å ha en logo som for eksempel kunne sys på jakker/bukser/hansker/luer, med mer. Til å starte med hadde jeg sett for meg en rund logo, så her prøvde jeg ut det. Da jeg så på denne logoen syntes jeg det hadde for mye luft under. Uansett hvor mye jeg skalerte sirkelen og flyttet på det, ble jeg ikke fortrolig med å ha en sirkel rundt.
En rektangel som ramme rundt logoen ble, etter min mening, mye finere og ryddigere. Jeg prøvde ut en del tykkelser og størrelser på rammen - noe som er en enkel operasjon i Inkscape.
Fjelltoppene var litt platte, så disse dekorerte jeg med «lys» - det vil si fargeblanding fra hvitt til svart. Fjell-objektene M og D var to objekter, så samme operasjon ble utført på begge.
Logoen var nå klart og jeg testet en skalering. Jeg merket alle objektene og lagde en kopi av disse i et nytt lag. Den lille logoen på toppen er den opprinnelige, og den store skalerte er kopien. Igjen så jeg fordelen med vektorgrafikk. Logoen forholdt seg like fin uansett størrelse.