Arbeidsmåte: Individuelt på PC
Arbeidsperiode (tidsbruk): 6 skoletimer
Læremidler: PC (bildebehandlingsprogram), Norsk kunstnerleksikon nkl.snl.no (Edvard Munch)
Vurderingsform: Individuelt - utstilling


Oppgavebeskrivelse


I denne oppgaven skal dere lage et bilde som er designet digitalt og tar utgangspunkt i et av Munchs bilder. Bildet deres skal være i Pop-Art-stil (Popkunst) og skal skrives ut i A3-størrelse og henges opp sammen med en presentasjon av kunstverket du har tatt utgangspunkt i.
 
 • Gå inn på Store norske leksikon http://snl.no . Søk opp og les artikkelen om 'popkunst'.
 • Google 'pop art' og 'pop art Andy Warhol', og se på bildene.
 • Gå inn på Norsk kunstnerleksikons nettside http://nkl.snl.no og søk opp Edvard Munch.
 • Finn et bilde malt av Edvard Munch som du vil ta utgangspunkt i / eller kopiere.
 • La en digital Pop-Art-versjon av kunstverket i et bildebehandlingsprogram (Paint, GIMP, MyPaint, Inkscape, etc).
 • Skriv en kort presentasjon på en hel A4-side som forteller om kunstverket du har tatt utganspunkt i og om Pop-Art.Kompetansemål


Eleven skal kunne:

Visuell kommunikasjon

 • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram

Design
 • designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon

Kunst
 • diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur
 • sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst


Grunnleggende ferdigheter
 • uttrykke seg skriftlig
 • lese
 • bruke digitale verktøyLæringsmål


Eleven skal kunne:
 • Oppøve sine ferdigheter i bruk av bildebehandlingsprogram (funksjoner, verktøy, lag)
 • Skape nye bilder ved å finne inspirasjon i andres arbeide
 • Få kunnskap om forskjellige stilarter innen billedkunst
 • Kjenne til Edvard Munchs arbeider og kunstnere innen Pop-Art
 • Sammenligne og vurdere stilarter/retninger innenfor to-dimensjonal kunst
 • Lete og lese seg til informasjon om kunstnere i kunstnerleksikonet/nettet
 • Presentere et kunstverk skriftligVurderingskriterier


 • Skriftlig og visuell framstilling: Evne til å formidle, reflektere og drøfte erfaringer fra eget skapende arbeid opp mot relevant kunstteori (stilart)
 • Evne til å framstille tanker, ideer, opplevelser og inntrykk på en selvstendig måte
 • Helhetlig inntrykk og kvalitet i dokumentasjon av skapende prosess og produkt.
 • Evne til å ta i bruk visuelle virkemidler i grafisk utformingKjennetegn på måloppnåelse


Høy måloppnåelse
Eleven kan:
 • lage/designe et bilde som viser originalitet og særpreg innenfor kravene til form og stilart
 • bruke ulike funksjoner i et eller flere bildebehandlingsprogrammer på en hensiktsmessig måte
 • reflektere over hvordan Edvard Munch og andre kunstnere har fremstilt mennesker gjennom kustverkene
 • sammenligne og vurdere flere ulike retninger innen to-dimensjonal kunst

Middels måloppnåelse
Eleven kan:
 • lage/designe et bilde som viser originalitet/særpreg innenfor kravene til form og stilart
 • bruke få funksjoner i et bildebehandlingsprogram på en hensiktsmessig måte
 • reflektere over hvordan Edvard Munch har fremstilt mennesker gjennom kustverkene
 • sammenligne to retninger innen to-dimensjonal kunst

Lav måloppnåelse
Eleven kan:
 • lage et bilde som samsvarer noe med kravene til form og stilart
 • bruke få funksjoner i et bildebehandlingsprogram
 • gi eksempler på hvordan Edvard Munch har fremstilt mennesker i et kunstverk
 • gi eksempler på to-dimensjonal kunst